• 1402/08/15 - 07:52
  • - تعداد بازدید: 224
  • - تعداد بازدیدکننده: 215
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

آگهی مناقصه عمومی انجام امورحفاظتی وامنیتی مرکز آموزشی درمانی دکتر علی شریعتی بندرعباس

آگهی مناقصه عمومی شماره ٢٠٠٢٠٣٠٠٦٣٠٠٠٠٧١

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در نظر دارد: واگذاری امورحفاظتی وامنیتی مرکز آموزشی، درمانی دکترعلی شریعتی بندرعباس را طبق شرایط اعلامی در اسناد مناقصه با کیفیت مطلوب براساس استانداردهای حفاظتی وامنیتی اعلامی از سوی نیروی انتظامی ناجا در سال 1403-1402 به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد الشرایط که صلاحیت انجام کار از مراجع ذیصلاح قانونی داشته باشند به استناد آیین نامه راه اندازی وفعالیت سامانه تدارکات دولت مصوبه هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
 
لذا بدینوسیله ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند .
 
  • گروه خبری : مناقصه ها
  • کد خبر : 7190
سمیه ضیاپور
مولف

سمیه ضیاپور

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید